FANDOM


1x02-alec

Алек је човек који купује Фиби пиће у Потресу.

Oн је седео преко пута Фиби. Он пије пиво и Фиби одједном види да ће јој Алек прићи, представити се и и пита је да ли би могао да је части мартинијем.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.